การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกมีการใช้งานดังนี้

1. การสมัครด้วยบัญชี Facebook

เป็นการสมัครสมาชิกระบบอัตโนมัติ โดยการใช่บัญชี Facebook ล็อคอินและกรอกข้อมูลส่วนตัว สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

2. การสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์เเอดเดรส

การสมัครสมาชิกด้วยอีเมล์มีการปฏิบัติดังนี้ตามภาพ สำหรับข้อมูลให้กรอกทุกช่อง เพราะมีความสำคัญกับธุรกิจของท่านเลยทีเดียว

 

หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จ ระบบจะส่งเมล์ไปสำหรับยืนยันสมาชิกทางอีเมล์ โดยท่านต้องกลับไปยืนยันสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ หลังจากยืนยันเสร็จก็สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้