กติกาการลงประกาศฟรี

กติกาการลงประกาศฟรี

1.ควรลง เบอร์โทรติดต่อ E-mail หรือ Url Website ให้ชัดเจนทุกครั้งที่มีการลงประกาศทุกครั้ง
2.ควรลงราคาขายที่ชัดเจน ถ้าไม่มี ใส่ตัวเลข 0
3.สินค้า 1 อย่าง / 1 ประกาศ ห้ามลงสินค้าหลายอย่างใน 1 ประกาศ
4.ห้ามลงสินค้าชิ้นเดิมซ้ำกันหลายประกาศไม่ว่าในหมวดเดียวกันหรือ ต่างหมวด (ควรใช้ระบบเลื่อนประกาศ)
5.ในช่อง "หัวข้อประกาศ" ห้ามใส่ URL เว็บไซต์ หรือ เบอร์โทร 
6.ภาพประกอบ ต้องเกี่ยวกับสินค้าและห้ามใช้ภาพเดียวกันซ้ำๆ (ควรลงอย่างน้อย 1 รูป)
7.คำค้นหา ควรใส่คำสั้นๆ อย่าใส่ยาว (มีผลทางการค้นหา)
8.ควรลงประกาศด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

*หมายเหตุ *
- ทางทีมงาน จะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิกและการใช้บริการ ข้างต้นนี้เป็นอย่างดีแล้ว และ ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดทุกประการ
-ผู้ใดฝ่าฝืนจะโดนเตือน และแบน ip ไม่ให้โพสได้อีกตามลำดับ